Heilig Bloedprocessie: donderdag 17 mei 2012

Boek je hotels in Brugge makkelijk, voordelig en snel met BoekUwHotel.nl!

Al eeuwenlang worden tijdens deze populaire stadsprocessie taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament treffend verbeeld. De roots van de Heilig Bloedprocessie gaan terug tot 1291! De Brugse Heilig Bloedprocessie, die zeker teruggaat tot 1304, gaat elk jaar uit op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Naar aanleiding van het Heilig Jaar 2000 werd de Heilig Bloedprocessie vernieuwd en geactualiseerd.

Praktische info Heilig Bloedprocessie

Dit jaar gaat de Heilig Bloedprocessie door op donderdag 17 mei in de Brugse binnenstad.

Programma Heilig Bloedprocessie

8.30-10.15u – Verering van de Relikwie in de Basiliek van het Heilig Bloed (Burg)
11u – Pontificale Hoogmis in de Sint-Salvatorskathedraal (Steenstraat)
14.30-18u – Heilig Bloedprocessie (de doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer anderhalf uur)
18u – Zegening met de Relikwie op de Burg, gevolgd door een dienst in de Basiliek van het Heilig Bloed

Kaartenverkoop Heilig Bloedprocessie

Vanaf 15 maart 2012 tickets te verkrijgen.

Gereserveerde/genummerde zitplaatsen: tribunes à € 12,00 – banken à € 4,75 – tribunes via Ticket FNAC: € 13,50
Groepen (+ 20 pers.) + Belgische senioren: tribunes à € 10,75 – banken à € 3,50 – tribunes via Ticket FNAC: € 12,25

Achtergrondinformatie de Heilig Bloedprocessie

Sinds jaar en dag wordt de Processie thematisch in vier delen opgesplitst. In de eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament de revue. Bedoelde taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wel nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de Processie wordt die legende ten tonele gevoerd. Deel vier, ten slotte, schetst de rijke traditie van de verering van de Relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de Processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit. Vele Bruggelingen hebben het sinds enige jaren niet langer over O.-L.-H. Hemelvaart maar over ‘Heilig Bloeddag’. Een overduidelijke illustratie van het enthousiasme waar Brugge op haar ‘schoonste dag’ vol van is!

Op zoek naar overnachting in Brugge om uitgerust te genieten van de Heilig Bloedprocessie? Surf naar BoekUwHotel.nl voor de mooiste aanbiedingen voor hotels in Brugge!